Česky  |  English

Zemědělské produkty

Jsme držiteli Procesních certifikátů potvrzující splnění požadavků a kritérií standardu GMP + B3 pro obchod, výkup, skladování a překládku krmiv:
GMP + B2 (2010)
GMP + B3 (2007)

tisk

Krmné suroviny - expelery

expelery (pokrutiny) - řepkové

Řepka

Adresa výrobního provozu:

FABIO PRODUKT spol.s r.o., Lisovna a sklad Staré Místo čp. 41, 506 01 Jičín

Učel užití:

pro výrobu krmných směsí nebo jako doplněk krmné dávky hospodářských zvířat.
Vhodné pro telata, mladý dobytek během zimního období (5. - 10. měsíc), do vyrovnávací krmné směsi pro dojnice a pro výkrm býků. Dále se přidává do krmení pro nosnice, na výkrm prasat.

Jakost:

Řepkové expelery jsou produktem z pečlivě vybírané vstupní suroviny – ŘEPKY OLEJKY (Brassica napus L.), odrůda ozimá, bezeruková – 00. Pro příjem do výroby je řepka kvalitativně zkontrolována vyškolenou obsluhou provozu, jsou odebrány vzorky, které se podrobí rozborům.
Ty vyloučí nekvalitní surovinu a zajistí kvalitní finální výrobky – řepkové expelery a oleje. Kvalita řepkových expelerů splňuje vyhlášku č. 194/96 Sb., příloha č. 4.

Skladování:

v suchu do 25 °C

expelery (pokrutiny) - slunečnicové

Adresa výrobního provozu:

FABIO PRODUKT spol.s r.o., Lisovna a sklad Staré Místo čp. 41, 506 01 Jičín

Učel užití:

pro výrobu krmných směsí nebo jako doplněk krmné dávky hospodářských zvířat.

Skladování:

v suchu do 25 °C

Slunečnice
nahoru